Rekommenderat företag - reco.se

Cellulosa en suverän isoleringsprodukt - sparar energi | Denisol

Du sparar energi och pengar! Isolering i naturligt återvunnet material. Miljövänlig isolering för ett behagligt inomhusklimat. Fri konsultation kontakta denisol!

Cellulosa en suverän isoleringsprodukt - sparar energi | Denisol

Du sparar energi och pengar! Isolering i naturligt återvunnet material. Miljövänlig isolering för ett behagligt inomhusklimat. Fri konsultation kontakta denisol!

Cellulosa är suverän isolering

Isoleringsmaterial av cellulosa har mycket goda prestanda, framförallt tack vare tre värdefulla egenskaper:

Lufttäthet: Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Det bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar (konvektion) i isoleringen och ger även hög värmekapacitet.

Värmekapacitet: Med värmekapacitet menas den energimängd som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C. Är värdet högt har materialet stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.

Konvektion: Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan även vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering.


Sidan är under uppbyggnad - Snart kommer mer information att finnas här!

© Denisol AB 2021-2022 -  Webbplats av Ropa Reklam AB
- sidan är under uppbyggnad -