Cellulosaisolering från iCell tar miljöhänsyn i varje steg

Vi på iCell arbetar för att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Från råvara till färdigt isoleringsmaterial behövs mycket mindre energi än vid tillverkning av till exempel mineralull, en produkt som inte heller är gjord för att återvinnas. Produktionen sker helt mekaniskt i en torr och kall process med tillsatser som är harmlösa för naturen. Vi väljer grön el från vind och vattenkraft. iCell cellulosaisolering kan dessutom återvinnas om och om igen.

Stora miljövinster

I Sverige byggs årligen cirka 4 miljoner m³ isolering in i våra bostäder. Vid rätt val av isoleringsmaterial blir miljövinsterna omfattande. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.

Säkrare flamskyddsmedel

Flamskyddsmedlet som iCell använder är helt fritt från borsyra och borsalter som kan ge negativa effekter på människor och natur, både vid installation och rivning. iCell isolering är testad och certifierad för användning som byggnadsmaterial av SP Tekniska Forskningsinstitut. iCell Lösull är CE-märkt och har ETA-nummer 13/0658.

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

  • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar inom produktionen, genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
  • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
  • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
  • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
  • iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
  • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
  • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.