Rekommenderat företag - reco.se

Effektiv isolering med miljöfördelar | Denisol

Cellulosaisolering tillverkat av osålda returtidningar. Naturligt material för att skapa effektiv isolering. Energibesparande och ett behagligt inomhusklimat.

Effektiv isolering med miljöfördelar | Denisol

Cellulosaisolering tillverkat av osålda returtidningar. Naturligt material för att skapa effektiv isolering. Energibesparande och ett behagligt inomhusklimat.

Effektiv isolering med miljöfördelar

Cellulosaisolering från iCell tar miljöhänsyn i varje steg!
Vi på iCell arbetar för att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Från råvara till färdigt isoleringsmaterial behövs mycket mindre energi än vid tillverkning av till exempel mineralull, en produkt som inte heller är gjord för att återvinnas. Produktionen sker helt mekaniskt i en torr och kall process. Vi väljer grön el från vind och vattenkraft. iCell cellulosaisolering kan dessutom återvinnas om och om igen.

Stora miljövinster
I Sverige byggs årligen cirka 4 miljoner m³ isolering in i våra bostäder. Vid rätt val av isoleringsmaterial blir miljövinsterna omfattande. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.


Sidan är under uppbyggnad - Snart kommer mer information att finnas här!

© Denisol AB 2021-2022 -  Webbplats av Ropa Reklam AB
- sidan är under uppbyggnad -