Miljövänlig isolering - för varma, tysta och sunda hus!

Isolera med cellulosa

Cellulosaisolering är en Lösull med unika isolerings egenskaper. Ett nedbrytbart naturmaterial som är brandsäkert och allergivänligt. Cellulosamaterialet andas och har ett utmärkt skydd mot fuktskador. Med cellulosaisolering är det möjligt för trähus att fortsätta andas och det skapar ett hälsosamt inomhus klimat.

Denisol AB använder iCells Lösull cellulosaisolering i arbetet med isolering av väggar, tak och golv. Materialet framställs av osålda svanmärkta returtidningar, som i sin tur har tillverkats av rena cellulosafibrer från barrträd.
En svensktillverkad produkt från Älvdalen i Dalarna. Produktionen sker helt mekaniskt i en torr och kall process med grön el från vind och vattenkraft med låg energiåtgång. Ett utmärkt sätt att återvinna ett naturligt material för att skapa en energibesparande isolering för nybyggnation och tilläggsisolering. Cellulosaisolering kan återvinnas om och om igen!

Cellulosa isolerar mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot luftrörelser vilket hindrar konvektion samt dämpar effektivt mot ljud och buller tack vare sin höga densitet. Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges, vilket har till följd att huset kan andas och fukt torkas ut utan kondensbildning.

• iCell Lösull har Europeiskt godkännande ETA-13/0658, status Rekommenderas i byggvarubedömning.
• Registrerad i BASTA och har A-klassificering i SundaHus Miljödata.
• Byggvarudeklaration finns som eBVD hos Byggmaterialindustrierna.
iCell Lösull är CE-märkt.

Denisol AB arbetar med miljövänlig och energibesparande isolering för varma, tysta och hälsosamma hus.