Rekommenderat företag - reco.se

Takisolering

Ifyllnadsisolering innebär att via utsidan komplettera befintlig isolering i golvbjälklag som ofta i äldre hus består av såg- eller kutterspån som med tiden sjunkit ihop och tappat en stor del av sin isoleringsförmåga.

Att komplettera med Cellulosa är ett bra och effektivt sätt att förbättra isoleringen i äldre hus. Cellulosan har en mycket bättre egenskap och förmåga att isolera i förhållande till såg- och kutterspån.


Sidan är under uppbyggnad - Mer information läggs upp här inom kort.

Tillbaka till ”tjänster"

© Denisol AB 2021-2022 -  Webbplats av Ropa Reklam AB
- sidan är under uppbyggnad -