Miljövänlig isolering - för varma, tysta och sunda hus!

Mindre el och ökad temperatur

Intressant att se hur mycket mindre el det går åt i vinter, inomhustemperaturen ökade under tiden vinden sprutades så det ser lovande ut.

Kurt, Nynäshamn