Miljövänlig isolering - för varma, tysta och sunda hus!

Ifyllnadsisolering

Ifyllnadsisolering innebär att via utsidan komplettera befintlig isolering i golvbjälklag som ofta i äldre hus består av såg- eller kutterspån som med tiden sjunkit ihop och tappat en stor del av sin isoleringsförmåga.

Att komplettera med Cellulosa är ett bra och effektivt sätt att förbättra isoleringen i äldre hus. Cellulosan har en mycket bättre egenskap och förmåga att isolera i förhållande till såg- och kutterspån.