Miljövänlig isolering - för varma, tysta och sunda hus!

Takisolering

Vid takisolering inifrån och underifrån sprutas Cellulosan med ett högt tryck in i det slutna utrymmet. Tekniken används vanligtvis vid nybyggnationer för att undvika att lösullen sjunker ihop vid isolering av lutande tak. För att utrymmet ska vara fullt isolerat över tid sprutas det med en högre densitet än vid isolering i öppna konstruktioner t.ex. vindsutrymmen.

Det finns en stor fördel att isolera med lösull Cellulosan i förhållande till isolering med konventionella skivor. Lösullen fyller effektivt alla skrymslen vilket innebär att köldfickor effektivt elimineras.