Rekommenderat företag - reco.se

Vad är cellulosa? | Denisol

Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans och finns naturligt i växternas cellväggar. Vi hjälper dig med miljövänlig isolering. Kontakta Denisol för offert!

Vad är cellulosa? | Denisol

Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans och finns naturligt i växternas cellväggar. Vi hjälper dig med miljövänlig isolering. Kontakta Denisol för offert!

Vad är cellulosa?

Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans och finns naturligt i växternas cellväggar. Vid fotosyntesen omvandlar växter koldioxid och vatten till kolhydrat och syre – till cellulosa. Inte mindre än 100 miljarder ton cellulosa bildas på detta sätt varje år.

Cellulosa har många egenskaper som gör det bra som isolering. Den absorberar fukt, vilket motverkar fuktproblem och också gör att diffusionsplast inte behövs när man bygger. Den absorberar ljud väldigt bra, en egenskap som uppskattas allt mer i modernt byggande. Cellulosaisoleringen avger inte heller någon otrevligt lukt och är brandsäker.


Sidan är under uppbyggnad - Snart kommer mer information att finnas här!

© Denisol AB 2021-2022 -  Webbplats av Ropa Reklam AB
- sidan är under uppbyggnad -